ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-28 2017-12-07 12:45:00 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 115.6 KiB)
 • uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porzadku i czystości na terenie Gminy Wymiarki (PDF, 2.8 MiB)
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomoisci opłatę za gospodarowanie odp (PDF, 844.6 KiB)
2 2017-08-11 2017-08-11 07:00:00 Zaproszenie do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 0000 euro w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 114.4 KiB)
 • wykaz mienia (XLSX, 44.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (DOC, 166 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 16.4 KiB)
3 2016-11-21 2016-11-21 11:30:00 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 100.2 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 343 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1001.5 KiB)
 • Uchwała Nr XXV/102/2016 (PDF, 2.8 MiB)
 • Uchwała Nr XXV/103/2016 (PDF, 844.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 217.2 KiB)
4 2016-10-17 2016-11-02 09:45:00 Remont ogrodzenia na cmentarzu Komunalnym w Witoszynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 89.5 KiB)
 • SIWZ -ogrodzenie cmentarza (PDF, 878.6 KiB)
 • Załącznik do opisu zamówienia (PDF, 219.5 KiB)
 • Witoszyn cmentarz - ślepy (PDF, 138.5 KiB)
 • Zmiany do SIWZ 19.10.2016 r. (PDF, 50.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 300.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 346.9 KiB)
5 2016-09-30 2016-10-17 09:45:00 Remont ogrodzenia na cmentarzu Komunalnym w Witoszynie unieważniony
 • Ogłoszenie nr 315901 (PDF, 276.7 KiB)
 • SIWZ -ogrodzenie cmentarza (PDF, 876.7 KiB)
 • Witoszyn cmentarz - ślepy (PDF, 138.5 KiB)
 • Załącznik do opisu zamówienia (PDF, 219.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 152 KiB)
6 2015-12-17 2016-12-19 12:38:00 Wstępne ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego rozstrzygnięty
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 250.9 KiB)
7 2015-12-11 --- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (JPG, 71.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia (PDF, 473.5 KiB)
8 2015-12-10 2015-12-14 12:00:00 SIWZ - tekst jednolity "Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki" rozstrzygnięty
 • Zmiany do SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • SIWZ tekst jednolity (PDF, 7 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 739.4 KiB)
9 2015-12-07 2015-12-11 09:00:00 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 345.8 KiB)
10 2015-12-04 2015-12-14 12:00:00 OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 13.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 739.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu