ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-12 2019-02-28 10:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 710 KiB)
 • Zmiana w treści SIWZ (1) (DOCX, 81.6 KiB)
 • 1.1.projekt budowlano-wykonawczy: siećkanalizacji sanitarnej w ul. Kosciuszki w miejscowości Wymiarki (PDF, 248.4 KiB)
 • 1.2 Projekt Budowlano-wykonawczy:przyłacza kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej (PDF, 272.9 KiB)
 • 1.3 Projekt techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji burzowej (PDF, 255.8 KiB)
 • 1.5 Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociagowej (PDF, 179.8 KiB)
 • 1.4.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dot. inwestycji (PDF, 190.3 KiB)
 • 1.6 Dokumentacja geotechniczna (PDF, 51.4 KiB)
 • 1.7 Projekt tymczasowej organizacji ruchu (PDF, 109.3 KiB)
 • 1.4.2 Specifikacja Techniczna Wykonania i Odbioreu Robót (PDF, 149.5 KiB)
 • 1.4.6. Specifikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 88.8 KiB)
 • 1.4.8 Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 211.7 KiB)
 • 1.4.5 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 155.6 KiB)
 • 1.4.3. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 95.8 KiB)
 • 1.4.7 Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 146.2 KiB)
 • 1.9.1 dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • 1.9.2 dokumentacja geotechniczna (PDF, 229.8 KiB)
 • 1.9.1 Kanalizacja burzowa (PDF, 4.5 MiB)
 • 1.9.2 kanalizacja burzowa (PDF, 1.9 MiB)
 • 1.9.3 kanalizacja burzowa (PDF, 283.2 KiB)
 • 1.9.4 kanalizacja burzowa (JPG, 687 KiB)
 • 1.9.5 kanalizacja burzowa (JPG, 635.6 KiB)
 • 1.9.1 kanalizacja sanitarna (PDF, 4.5 MiB)
 • 1.9.2 kanalizacja sanitarna (PDF, 1.9 MiB)
 • 1.9.3 Kanalizacja sanitarna (PDF, 283.2 KiB)
 • 1.9.4 Kanalizacja sanitarna (JPG, 687 KiB)
 • 1.9.5 kanalizacja sanitarna (JPG, 635.6 KiB)
 • 1.9.1 Kanalizacja sanitarna-przyłacza (PDF, 5.3 MiB)
 • 1.9.2 Kanalizacja sanitarna-przyłacza (PDF, 183.8 KiB)
 • 1.9.3 Kanalizacja sanitarna-przyłącza (PDF, 285.2 KiB)
 • 1.9.4 Kanalizacja sanitarna-przyłącza (PDF, 308.5 KiB)
 • 1.9.2 projekt organizacji ruchu (PDF, 335.7 KiB)
 • 1.9.1 projekt organizacji ruchu (PDF, 5.6 MiB)
 • 1.9.3 projekt organizacji ruchu (PDF, 357.8 KiB)
 • 1.9.4 projekt organizacji ruchu (PDF, 229.3 KiB)
 • 1.9.1 sieć wodociągowa (PDF, 4.2 MiB)
 • 1.9.2 sieć wodociągowa (PDF, 1.7 MiB)
 • 1.9.3 sieć wodociągowa (PDF, 862.3 KiB)
 • 1.9.4 sieć wodociągowa (PDF, 155.3 KiB)
 • 1.9.5 sieć wodociągowa (PDF, 214 KiB)
 • 1.9.6 sieć wodociągowa (PDF, 199.5 KiB)
 • 1.9.7 sieć wodociągowa (PDF, 256.4 KiB)
 • zał. 12.1 KŚ (PDF, 69 KiB)
 • zał. 12.2 KŚ (PDF, 89.3 KiB)
 • zał. 12.3 KŚ (PDF, 105.6 KiB)
 • zał. 12.4 KŚ (PDF, 85.5 KiB)
 • zał. 12.5 KŚ (PDF, 65.1 KiB)
 • zał. 12.6 KŚ (PDF, 50.9 KiB)
 • 1.4.4 Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 201 KiB)
 • 1.4.9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 149.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ (DOCX, 81.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (DOC, 39 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku (PDF, 472.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.4 KiB)
2 2018-12-05 2018-12-13 10:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.3 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOC, 451.5 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 193.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 14.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 32.8 KiB)
3 2018-09-17 2018-10-02 10:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 94.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOC, 689.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa zał nr 1 do SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • Mapa (PDF, 228.1 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna_1 (PDF, 5.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_3 (PDF, 871.6 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna_4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_5 (PDF, 282.7 KiB)
 • Dokumenty_part1 (RAR, 5 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_6 (PDF, 181.6 KiB)
 • Dokumenty_part2 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part3 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part4 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part5 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part6 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part7 (RAR, 909.1 KiB)
 • wyjaśnienie tresci SIWZ (DOCX, 79.9 KiB)
 • zmiana treści SIWZ(1) (DOCX, 81.7 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (DOCX, 80.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (DOC, 93.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 835.5 KiB)
4 2018-09-11 2018-09-27 10:00:00 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki” rozstrzygnięty
 • Plany sytuacyjne 1 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 2 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 3 (RAR, 1.8 MiB)
 • Opisy techniczne (RAR, 3.6 MiB)
 • Opisy techniczne i strony tytułowe (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 1 (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 2 (RAR, 3.1 MiB)
 • Rysunki szczegółowe 1 (RAR, 5 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 1 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 2 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 3 (RAR, 2.8 MiB)
 • STWOiR (RAR, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 1.3 MiB)
 • Lista POŚ (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 88.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 757.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 81.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
5 2018-07-13 2018-07-30 10:00:00 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (HTML, 85.3 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOCX, 197.2 KiB)
 • Plany sytuacyjne 1 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 2 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 3 (PDF, 185.9 KiB)
 • opisy techniczne (RAR, 3.6 MiB)
 • Opisy techniczne i strony tytułowe (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 1 (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 2 (RAR, 3.1 MiB)
 • Rysunki szczegółowe 1 (RAR, 5 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 1 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 2 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 3 (RAR, 2.8 MiB)
 • STWOiR (RAR, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 1.3 MiB)
 • Lista POŚ (PDF, 33.5 KiB)
 • zmiana treści SIWZ(1) (DOCX, 80.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
 • ogloszenie o unieważnieniu postęowania (HTML, 28.1 KiB)
6 2018-03-07 2018-03-26 12:45:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki unieważniony
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 375 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • mapa (PDF, 228.1 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna (PDF, 5.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 3 (PDF, 871.6 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 5 (PDF, 282.7 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna 6 (PDF, 181.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 144 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 15.8 KiB)
7 2018-03-07 2018-03-26 12:00:00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki unieważniony
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 366.5 KiB)
 • Plany sytuacyjne 1 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 2 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 3 (RAR, 1.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 3.6 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 249.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 49.6 KiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna1 (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 2 (RAR, 3.1 MiB)
 • Rysunki szczegółowe1 (RAR, 5 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 1 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 2 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 3 (RAR, 2.8 MiB)
 • STWOiR (RAR, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 1.3 MiB)
 • Lista POŚ (PDF, 33.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 15.1 KiB)
8 2017-11-28 2017-12-07 12:45:00 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 115.6 KiB)
 • uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porzadku i czystości na terenie Gminy Wymiarki (PDF, 2.8 MiB)
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomoisci opłatę za gospodarowanie odp (PDF, 844.6 KiB)
9 2017-08-11 2017-08-11 07:00:00 Zaproszenie do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 0000 euro nierozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 114.4 KiB)
 • wykaz mienia (XLSX, 44.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (DOC, 166 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 16.4 KiB)
10 2016-11-21 2016-11-21 11:30:00 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 100.2 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 343 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1001.5 KiB)
 • Uchwała Nr XXV/102/2016 (PDF, 2.8 MiB)
 • Uchwała Nr XXV/103/2016 (PDF, 844.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 217.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu