ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-17 2018-10-02 10:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 94.5 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOC, 689.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa zał nr 1 do SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • Mapa (PDF, 228.1 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna_1 (PDF, 5.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_3 (PDF, 871.6 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna_4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_5 (PDF, 282.7 KiB)
 • Dokumenty_part1 (RAR, 5 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna_6 (PDF, 181.6 KiB)
 • Dokumenty_part2 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part3 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part4 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part5 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part6 (RAR, 5 MiB)
 • Dokumenty_part7 (RAR, 909.1 KiB)
 • wyjaśnienie tresci SIWZ (DOCX, 79.9 KiB)
 • zmiana treści SIWZ(1) (DOCX, 81.7 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (DOCX, 80.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (DOC, 93.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 835.5 KiB)
2 2018-07-13 2018-07-30 10:00:00 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (HTML, 85.3 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOCX, 197.2 KiB)
 • Plany sytuacyjne 1 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 2 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 3 (PDF, 185.9 KiB)
 • opisy techniczne (RAR, 3.6 MiB)
 • Opisy techniczne i strony tytułowe (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 1 (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 2 (RAR, 3.1 MiB)
 • Rysunki szczegółowe 1 (RAR, 5 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 1 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 2 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 3 (RAR, 2.8 MiB)
 • STWOiR (RAR, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 1.3 MiB)
 • Lista POŚ (PDF, 33.5 KiB)
 • zmiana treści SIWZ(1) (DOCX, 80.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
 • ogloszenie o unieważnieniu postęowania (HTML, 28.1 KiB)
3 2018-03-07 2018-03-26 12:45:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki unieważniony
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 375 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • mapa (PDF, 228.1 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna (PDF, 5.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 3 (PDF, 871.6 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Kanalizacja sanitarna 5 (PDF, 282.7 KiB)
 • Kanalizacja sanitarna 6 (PDF, 181.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 144 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 15.8 KiB)
4 2018-03-07 2018-03-26 12:00:00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki unieważniony
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 366.5 KiB)
 • Plany sytuacyjne 1 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 2 (RAR, 5 MiB)
 • Plany sytuacyjne 3 (RAR, 1.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 3.6 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 249.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 49.6 KiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna1 (RAR, 5 MiB)
 • Opinia gruntowo wodna lub hydrologiczna 2 (RAR, 3.1 MiB)
 • Rysunki szczegółowe1 (RAR, 5 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 1 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 2 (RAR, 4 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe 3 (RAR, 2.8 MiB)
 • STWOiR (RAR, 1.3 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 1.3 MiB)
 • Lista POŚ (PDF, 33.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 15.1 KiB)
5 2016-09-30 2016-10-17 09:45:00 Remont ogrodzenia na cmentarzu Komunalnym w Witoszynie unieważniony
 • Ogłoszenie nr 315901 (PDF, 276.7 KiB)
 • SIWZ -ogrodzenie cmentarza (PDF, 876.7 KiB)
 • Witoszyn cmentarz - ślepy (PDF, 138.5 KiB)
 • Załącznik do opisu zamówienia (PDF, 219.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 152 KiB)
6 2014-05-26 2014-06-10 09:00:00 „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki wraz z wykonaniem infrastruktury: kanalizacji sanitarnej i burzowej”. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 57 KiB)
 • SIWZ (DOC, 428 KiB)
 • Zmiana do SIWZ (DOC, 140 KiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja o zadaniu (DOC, 26 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 1 (JPG, 187.7 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 2 (JPG, 30.4 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 3 (JPG, 31.3 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 4 (JPG, 24.5 KiB)
 • Badania gruntu (PDF, 51.4 KiB)
 • (St-ROBOTY MONTAZOWE k.d. (PDF, 95.8 KiB)
 • (St-WYMAGANIA OGOLNE k.d. (PDF, 190.3 KiB)
 • KANALIZACJA DESZCZOWA-PB-W (PDF, 251.7 KiB)
 • St-ROBOTY ZIEMNE k.d. (PDF, 155.6 KiB)
 • strona STWIOR kanalizacja deszczowa (PDF, 33.1 KiB)
 • (ST-wymagania ogolne k.s. (PDF, 201 KiB)
 • PRZYŁĄCZA-PB-W KANALIZACJA (PDF, 272.9 KiB)
 • SIEĆ GŁÓWNA-PB-W KANALIZACJA (PDF, 248.4 KiB)
 • ST-roboty montażowe k.s. (PDF, 88.8 KiB)
 • ST-roboty ziemne k.s. (PDF, 142 KiB)
 • strona STWIOR kanalizacja sanitarna (PDF, 33.6 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 109.3 KiB)
 • MAPA DOKUMENTACYJNA (PDF, 4.6 MiB)
 • rys. 2 (PDF, 229.8 KiB)
 • nr rys. 1 kan burz (PDF, 4.4 MiB)
 • nr rys. 2 kan burz (PDF, 1.9 MiB)
 • nr rys. 3 kan burz (PDF, 285.8 KiB)
 • nr rys. 4 kan burz (JPG, 687 KiB)
 • nr rys. 5 kan burz (JPG, 635.6 KiB)
 • nr rys. 1 kan sanit (PDF, 5.9 MiB)
 • nr rys. 2 kan sanit (PDF, 1.9 MiB)
 • nr rys.3 kan sanit (PDF, 871.6 KiB)
 • nr rys.4 kan sanit (PDF, 1.3 MiB)
 • nr rys. 5 kan sanit (PDF, 282.7 KiB)
 • nr rys. 6 kan sanit (PDF, 181.6 KiB)
 • nr rys. 1 k.s. przył (PDF, 5.3 MiB)
 • nr rys. 2 k.s. przył (PDF, 183.8 KiB)
 • nr rys. 3 k.s. przył (PDF, 285.2 KiB)
 • nr rys. 4 k.s. przył (PDF, 308.5 KiB)
 • Rys.1 org ruchu (PDF, 5.6 MiB)
 • Rys.2 org ruchu (PDF, 335.7 KiB)
 • Rys.3 org ruchu (PDF, 357.8 KiB)
 • Rys.4 org. ruchu (PDF, 229.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 06.06.2014 (PDF, 81.4 KiB)
 • Wynik przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 155.5 KiB)
7 2013-05-15 2013-05-24 09:00:00 Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 380 KiB)
 • 499_Uchwala_Nr_XXVI.150.2013 (PDF, 6.4 MiB)
 • 508_uchwala_Nr_XXVI.151.2013 (PDF, 1.6 MiB)
 • Unieważnienie (JPEG, 288.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu