ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-28 2017-12-07 12:45:00 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 115.6 KiB)
 • uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porzadku i czystości na terenie Gminy Wymiarki (PDF, 2.8 MiB)
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomoisci opłatę za gospodarowanie odp (PDF, 844.6 KiB)
2 2017-08-11 2017-08-11 07:00:00 Zaproszenie do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 0000 euro w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 114.4 KiB)
 • wykaz mienia (XLSX, 44.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (DOC, 166 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 16.4 KiB)
3 2013-03-01 2013-03-08 13:00:00 Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-08-144/12-00 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania klas I –III w gminie Wymiarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w toku
 • zapytanie ofertowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 267.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu