Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Gmina Wymiarki
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2013-04-30 2013-05-10 Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki. rozstrzygnięty
22 2013-04-22 2013-06-03 „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki” rozstrzygnięty
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 197.5 KiB)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.9 KiB)
23 2013-04-16 2013-04-25 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego rozstrzygnięty
24 2013-04-12 2013-04-29 „Przebudowa dróg gminnych – ulice 1 Maja i Wiejska w Wymiarkach” rozstrzygnięty
25 2013-04-08 2013-04-22 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera. rozstrzygnięty
26 2013-03-26 2013-04-08 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego rozstrzygnięty
27 2013-03-26 2013-04-09 zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Wymiarki „”. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. rozstrzygnięty
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 396.9 KiB)
28 2013-03-20 2013-03-28 Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia obejmującego eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
29 2013-03-05 2013-03-18 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w zakresie kształcenia umiejętności społecznych. rozstrzygnięty
30 2013-02-22 2013-03-11 Zapytanie ofertowe dotyczące zagosodarowania terenu zieleni rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu