ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2015-12-02 2015-12-03 10:22:00 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 15.5 KiB)
12 2015-12-01 2015-12-08 12:00:00 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 13.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 739.4 KiB)
13 2015-11-25 2015-12-03 12:00:00 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki. SIWZ rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 369.5 KiB)
 • Uchwała nr XXVI/150/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki (PDF, 6.4 MiB)
 • Uchwała nr XXVI/151/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właqścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (PDF, 1.6 MiB)
 • uchwała nr XXVII/156/2013 zmieniająca uchwałę w sprawiew sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właqścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (PDF, 611 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 36.2 KiB)
 • Zmiany do SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 739.4 KiB)
14 2015-11-25 2015-12-03 12:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu. Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 18.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 384 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 739.4 KiB)
15 2015-11-25 2015-12-03 09:00:00 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Wymiarki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 89.2 KiB)
 • odpowiedzi do SIWZ (PDF, 246 KiB)
 • Zmiany do SIWZ (DOCX, 62.1 KiB)
 • Zmiany do SIWZ (PDF, 457.3 KiB)
16 2015-03-25 2015-04-08 10:30:00 Wymiarki: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Wymiarki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 334 KiB)
 • załącznik 7.2.1. Materiały plast. (DOCX, 34.4 KiB)
 • załącznik 7.1. Plac zabaw (DOCX, 31 KiB)
 • zał.7.2.2. zabawki (DOCX, 41.2 KiB)
 • zał. 7.2.3. pomoce eduk (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. 7.3 sprzęt ICT i elektryczny (DOCX, 45.9 KiB)
 • zał. 7.4.1 Meble (DOCX, 33.5 KiB)
 • zał. 7.5.1. dostosow. pomieszczeń (DOCX, 30 KiB)
 • zał.7.5.2 wyposażenie pomieszczeń (DOCX, 30.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (PDF, 333.6 KiB)
 • Zmiany do SIWZ 31.03.2015 (DOCX, 27.7 KiB)
 • zał. nr 7.2.2 zabawki (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 7.3 sprzęt ICT i eletryczny (DOCX, 45.9 KiB)
 • zał. nr 7.4.2 bezp. warun. (DOCX, 32.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2 (PDF, 885.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ-3 (PDF, 260.9 KiB)
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja (PDF, 720.4 KiB)
 • Ogłoszenie nr 66738 (DOCX, 16.7 KiB)
17 2014-11-27 2014-12-05 09:00:00 Odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 332.1 KiB)
 • Uchwała NR XXVI/150/2013 (PDF, 6.4 MiB)
 • Uchwała NR XXVI/151/2013 (PDF, 1.6 MiB)
 • Uchwała NR XXVII/156/2013 (PDF, 611 KiB)
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 393.8 KiB)
18 2014-08-11 2014-08-22 12:30:00 "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Wymiarki i jednostek podległych" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 406 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź do SIWZ-20.08.2014 (PDF, 4.7 MiB)
 • Zaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 500.3 KiB)
19 2014-06-10 2014-06-25 09:00:00 „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki wraz z wykonaniem infrastruktury: kanalizacji sanitarnej i burzowej”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 426.5 KiB)
 • Informacja o zadaniu (DOC, 23 KiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 204.2 KiB)
 • mapa poglądowa 1 (JPG, 187.7 KiB)
 • mapa poglądowa 2 (JPG, 30.4 KiB)
 • mapa poglądowa 3 (JPG, 31.3 KiB)
 • mapa poglądowa 4 (JPG, 24.5 KiB)
 • 946_BADANIA__GRUNTU (PDF, 52.2 KiB)
 • 947_28St-ROBOTY_MONTAZOWE_k.d. (PDF, 96.5 KiB)
 • 948_28St-WYMAGANIA__OGOLNE_k.d. (PDF, 189.6 KiB)
 • 949_KANALIZACJA_DESZCZOWA-PB-W (PDF, 249.3 KiB)
 • 950_St-ROBOTY__ZIEMNE_k.d. (PDF, 154 KiB)
 • 951_strona_STWIOR_kanalizacja_deszczowa (PDF, 36.3 KiB)
 • 951_strona_STWIOR_kanalizacja_deszczowa (PDF, 36.3 KiB)
 • 952_28ST-wymagania_ogolne_k.s. (PDF, 199.5 KiB)
 • 953_PRZYLACZA-PB-W_KANALIZACJA (PDF, 268.8 KiB)
 • 954_SIEC_GLOWNA-PB-W_KANALIZACJA (PDF, 246 KiB)
 • 955_ST-roboty_montazowe_k.s. (PDF, 90.5 KiB)
 • 956_ST-roboty_ziemne_k.s. (PDF, 143 KiB)
 • 957_strona_STWIOR_kanalizacja_sanitarna (PDF, 36.7 KiB)
 • 958_OPIS_TECHNICZNY (PDF, 110.7 KiB)
 • 959_MAPA_DOKUMENTACYJNA (PDF, 4.6 MiB)
 • 960_rys._2 (PDF, 228.4 KiB)
 • 961_nr_rys._1_kan_burz (PDF, 4.5 MiB)
 • 962_nr_rys._2_kan_burz (PDF, 1.9 MiB)
 • 963_nr_rys._3_kan_burz (PDF, 283.4 KiB)
 • rys. 4 kan burz (JPG, 687 KiB)
 • rys 5 kan burz (JPG, 635.6 KiB)
 • 971_nr_rys._1_kan_sanit (PDF, 5.9 MiB)
 • 970_nr_rys._2_kan_sanit (PDF, 1.9 MiB)
 • 968_nr_rys.3_kan_sanit (PDF, 885.5 KiB)
 • 969_nr_rys._4_kan_sanit (PDF, 1.3 MiB)
 • 973_nr_rys._5_kan_sanit (PDF, 281.5 KiB)
 • 974_nr_rys._6_kan_sanit (PDF, 182.2 KiB)
 • 975_nr_rys._1_k.s._przyl (PDF, 5.3 MiB)
 • 976_nr_rys._2_k.s._przyl (PDF, 184.5 KiB)
 • 977_nr_rys._3_k.s._przyl (PDF, 284.1 KiB)
 • 978_nr_rys._4_k.s._przyl (PDF, 305.3 KiB)
 • 979_Rys.1_org_ruchu (PDF, 5.7 MiB)
 • 980_Rys.2_org_ruchu (PDF, 341.1 KiB)
 • 981_Rys.3_org_ruchu (PDF, 365 KiB)
 • 982_Rys.4_org._ruchu (PDF, 243.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.6 KiB)
20 2014-05-26 2014-06-10 09:00:00 „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki wraz z wykonaniem infrastruktury: kanalizacji sanitarnej i burzowej”. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 57 KiB)
 • SIWZ (DOC, 428 KiB)
 • Zmiana do SIWZ (DOC, 140 KiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja o zadaniu (DOC, 26 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 1 (JPG, 187.7 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 2 (JPG, 30.4 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 3 (JPG, 31.3 KiB)
 • Mapa poglądowa nr 4 (JPG, 24.5 KiB)
 • Badania gruntu (PDF, 51.4 KiB)
 • (St-ROBOTY MONTAZOWE k.d. (PDF, 95.8 KiB)
 • (St-WYMAGANIA OGOLNE k.d. (PDF, 190.3 KiB)
 • KANALIZACJA DESZCZOWA-PB-W (PDF, 251.7 KiB)
 • St-ROBOTY ZIEMNE k.d. (PDF, 155.6 KiB)
 • strona STWIOR kanalizacja deszczowa (PDF, 33.1 KiB)
 • (ST-wymagania ogolne k.s. (PDF, 201 KiB)
 • PRZYŁĄCZA-PB-W KANALIZACJA (PDF, 272.9 KiB)
 • SIEĆ GŁÓWNA-PB-W KANALIZACJA (PDF, 248.4 KiB)
 • ST-roboty montażowe k.s. (PDF, 88.8 KiB)
 • ST-roboty ziemne k.s. (PDF, 142 KiB)
 • strona STWIOR kanalizacja sanitarna (PDF, 33.6 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 109.3 KiB)
 • MAPA DOKUMENTACYJNA (PDF, 4.6 MiB)
 • rys. 2 (PDF, 229.8 KiB)
 • nr rys. 1 kan burz (PDF, 4.4 MiB)
 • nr rys. 2 kan burz (PDF, 1.9 MiB)
 • nr rys. 3 kan burz (PDF, 285.8 KiB)
 • nr rys. 4 kan burz (JPG, 687 KiB)
 • nr rys. 5 kan burz (JPG, 635.6 KiB)
 • nr rys. 1 kan sanit (PDF, 5.9 MiB)
 • nr rys. 2 kan sanit (PDF, 1.9 MiB)
 • nr rys.3 kan sanit (PDF, 871.6 KiB)
 • nr rys.4 kan sanit (PDF, 1.3 MiB)
 • nr rys. 5 kan sanit (PDF, 282.7 KiB)
 • nr rys. 6 kan sanit (PDF, 181.6 KiB)
 • nr rys. 1 k.s. przył (PDF, 5.3 MiB)
 • nr rys. 2 k.s. przył (PDF, 183.8 KiB)
 • nr rys. 3 k.s. przył (PDF, 285.2 KiB)
 • nr rys. 4 k.s. przył (PDF, 308.5 KiB)
 • Rys.1 org ruchu (PDF, 5.6 MiB)
 • Rys.2 org ruchu (PDF, 335.7 KiB)
 • Rys.3 org ruchu (PDF, 357.8 KiB)
 • Rys.4 org. ruchu (PDF, 229.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 06.06.2014 (PDF, 81.4 KiB)
 • Wynik przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 155.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu