ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-06-21 uchwała Uchwała nr LI/210/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok uchwała nr LI/210/2018 Obowiązujący
82 2018-06-18 uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach uchwała nr L/209/2018 Obowiązujący
83 2018-06-18 uchwała Uchwała nr L/208/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym uchwała nr L/208/2018 Obowiązujący
84 2018-06-18 uchwała Uchwała nr L/207/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny w gminie Wymiarki na lata 2018-2020 uchwała nr L/207/2018 Obowiązujący
85 2018-06-18 uchwała Uchwała nr L/206/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds.zmian w statucie gminy uchwała nr L/206/2018 Obowiązujący
86 2018-06-18 uchwała Uchwała nr L/205/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wymiarki za 2017 rok uchwała nr L/205/2018 Obowiązujący
87 2018-06-18 uchwała Uchwała Nr L/204/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wymiarki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za rok 2017 uchwała nr L/204/2018 Obowiązujący
88 2018-06-15 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawanych w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6. rozporządzenia Zarządzenie nr 0050.23.2018 Obowiązujący
89 2018-06-15 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050-22/2018 wójta Gminy Wymiarki z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Pani Marii Kraska na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zarządzenie nr 0050-22/2018 Obowiązujący
90 2018-06-12 Zarządzenia Zarządzenie Nr 0050-21/2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Pani Anny Izabeli Janus-Szymańskiej ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zarządzenie nr 0050.21.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu