ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-04-26 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Zarządzenie nr 0050.18.2018 Obowiązujący
32 2018-04-23 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Wymiarki Zarządzenie nr 0050.17.2018 Obowiązujący
33 2018-04-24 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach za 2017 rok zarządzenie nr 0050.16.2018 Obowiązujący
34 2018-03-29 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok zarządzenie nr 0050.15.2018 Obowiązujący
35 2018-03-23 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki zarządzenie nr 0050.14.2018 Obowiązujący
36 2018-02-27 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzpełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Witoszynie zarządzenie nr 0050.13.2018 Obowiązujący
37 2018-02-27 Zarządzenia Zarządzenie nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok zarządzenie nr 0050.12.2018 Obowiązujący
38 2018-03-26 uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2018 roku. Uchwała nr XLVI/196/2018 Obowiązujący
39 2018-03-26 uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Wymiarki, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Uchwała nr XLVI/195/2018 Obowiązujący
40 2018-03-26 uchwała Uchwała nr XLVI/193/2018 w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwała nr XLVI/193/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu